CV

Marcin Jukiewicz

Date of birth: December 30, 1985
e-mail: marcin.jukiewicz[at]amu.edu.pl

Education

2016, PhD in Electrical Engineering
Division of Metrology and Optoelectronics
Institute of Electrical Engineering and Electronics
Faculty of Electrical Engineering
Poznan University of Technology
PhD thesis: „Detekcja wybranych wzrokowych potencjałów wywołanych na potrzeby interfejsu mózg-komputer” (Detection of selected visual evoked potentials for brain-computer interface)(Graduated with honors)

2014, MA in Cognitive Science
Institute of Psychology
Faculty of Social Sciences
Adam Mickiewicz University, Poznań

2012, MSc in Electrical Engineering
Institute of Electrical Engineering and Electronics
Faculty of Electrical Engineering
Poznan University of Technology

Projects

2014, Faculty of Electrical Engineering Grant for young scientists: „Interfejs mózg-komputer wykorzystujący zjawisko SSVEP oraz sygnał mierzony z płata czołowego”

2015, Faculty of Electrical Engineering Grant for young scientists: „Dobór parametrów przykładowego interfejsu mózg – komputer”

2016, Faculty of Electrical Engineering Grant for young scientists: „Opracowanie algorytmu przetwarzania i analizy sygnału na potrzeby interfejsu mózg-komputer”

2018, „Fund_akcja” Adam Mickiewicz University Foundation: „Popularyzacja interfejsów mózg-komputer”

2018, Polish National Science Center: „Distributive Deductive Systems for Classical and Non-classical Logics. Proof theory supported with computational methods” (co-investigator)

Scholarships

2016, Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

Publications

Google Scholar

Other publications

Program „Elektronika Analogowa” w ramach projektu „HIGH-TECHnika”, nr. WND-POKL.03.03.04-00-268/12.
Program „Elektronika Cyfrowa” w ramach projektu „HIGH-TECHnika”, nr. WND-POKL.03.03.04-00-268/12.