Analiza i Wizualizacja Danych

Prezentacje zajęciowe:

Zasady zaliczenia: zasady
Instrukcja instalacji potrzebnego oprogramowania: instrukcje

Temat pierwszy: Python
Temat drugi: NumPy
Temat trzeci: SciPy i NumPy
Temat czwarty: matplotlib, SciPy i NumPy
Temat piąty: Przygotowanie raportów

Zadania:
Zadania z NumPy
Zadania z SciPy i NumPy
Zadania z matplotlib, SciPy i NumPy

Przykładowe zestawy danych:
macierz z kursami
dane ilościowe
dane porządkowe

Przykładowy test zaliczeniowy:
test

Podsumowanie otrzymanych zadań:
otrzymane zadania

Reklamy