Analiza i Wizualizacja Danych

Prezentacje zajęciowe:

Zasady zaliczenia: zasady
Potrzebne oprogramowanie: Anaconda

Temat pierwszy:
Przypomnienie

Temat drugi:
Pandas

Temat trzeci:
matplotlib, SciPy i Pandas

Temat czwarty:
Przygotowanie raportów

Temat dodatkowy:
NumPy
Zadania NumPy

Przykładowe zestawy danych:
macierz z kursami
dane ilościowe
dane porządkowe
WHO
names