Analiza i Wizualizacja Danych

Terminy:
– zapisy do grup w poniższym pliku: 12.11.17
– wizyta na konsultacjach dotyczących szczegółowego zakresu projektu: 20.12.17
Proszę przygotować propozycję tego, co chcieliby Państwo przedstawić na danym zbiorze! Jej sensowność omówimy wspólnie.
– termin oddania projektu: 24.01.18

Podział na grupy projektowe

Prezentacje zajęciowe:

Zasady zaliczenia: zasady
Potrzebne oprogramowanie: Anaconda

Temat pierwszy:
Python

Temat drugi:
Pandas
Zadania Pandas

Temat trzeci:
SciPy i Pandas
Zadania SciPy

Temat czwarty:
matplotlib, SciPy i Pandas
Zadania matplotlib

Temat piąty:
Przygotowanie raportów

Temat dodatkowy:
NumPy
Zadania NumPy

Przykładowe zestawy danych:
macierz z kursami
dane ilościowe
dane porządkowe
WHO
names

Reklamy