Komunikacja człowiek-komputer

Wykład 1: Wprowadzenie

Wykład 2: Zmiany technologiczne

Wykład 3: Postrzeganie wzrokowe

Wykład 4: Podstawy przetwarzania dźwięku

Wykład 5: Wprowadzenie do analizy sygnałów

Wykład 6: Interfejsy mózg-komputer

Wykład 7: Interfejsy cz. 2

Wykład 8: Czujniki

Wykład 9: Robotyka

Wykład 10: Kontrolery

Wykład 11: Systemy operacyjne

Wykład 12: Wirtualna rzeczywistość

Wykład 13: Jak trendy w projektowaniu wyznaczają wymagania funkcjonalne oraz stosowanie dobrych praktyk

Pytania egzaminacyjne

Reklamy