Komunikacja człowiek-komputer

Strona ćwiczeń: link

Wykład 1:
Wprowadzenie

Wykład 2:
Zmiany technologiczne

Pytania egzaminacyjne

Reklamy