Laboratorium: Programowanie

Arkusz z obecnością i wynikami

Zajęcia 1: Wprowadzenie i instrukcje warunkowe

Zajęcia 2: Pętle i liczby pseudolosowe

Zajęcia 3: Funkcje

Zajęcia 4: Typy tablicowe

Zajęcia 5: Łańcuchy znaków

Zajęcia 6: Pliki tekstowe

Zajęcia 7 Klasy i obiekty

Zajęcia 8 GUI bez klas

Zajęcia 8 GUI klasy

Zajęcia 9 NumPy

Zajęcia 9 SciPy

Zajęcia 10 matplotlib

Zajęcia 10 Przygotowanie sprawozdania

Zajęcia 11 Analiza sygnałów

Zajęcia 12 Analiza sygnałów cz2

dane EKG

Zajęcia 13 Analiza sygnałów cz3

dane SSVEP

dane SSVEP

Praca domowa: „Analiza sygnałów” (5pkt)
Przykład raportu
Inny przykład
dane do pracy domowej

1. Co to są potencjały wywołane? Co to jest SSVEP?
2. Usuń z sygnału niepotrzebne składowe: składową stałą oraz sieciową.
3. Dla swoich danych stwórz spektrogram (przed i po filtracji). Co można z niego odczytać? Na co patrzył badany? Ile trwały bodźce? W której sekundzie był początek ekspozycji bodźca?
4. Potwierdź odpowiedzi z poprzedniego punktu po przez przygotowanie transformaty Fouriera dla odcinków czasu, podczas których pojawiał się bodziec. Wyświetl uzyskane wyniki. Co można odczytać z uzyskanego rysunku? Czy wystąpiły harmoniczne sygnału wymuszającego?

Częstotliwość próbkowania: 250 Hz.

Termin: do 29.01.17 23:59

Reklamy