Laboratorium: Programowanie

1. Wprowadzenie
2. „Wojna”, animacje i pygame
3. Pong
pong.py
pliki dodatkowe
4. Snake
5. Algorytmy genetyczne
6. Game of Life i Sztuczne Życie
7. Coś więcej o klasach
8. k-NN, Greedy i Steepest
dane
wizualizacja danych
9. Tkinter
10. Odtwarzacz
MP3
11. Drzewka i logika
12. T-Rex Game
13. Gra RPG
Sprite
14. Konsultacje
15. Prezentacja dużych projektów

 

Małe projekty:

Zajęcia 2: Wojna dla 3 osób
Zajęcia 3 i 4: Arkanoid
Zajęcia 5: Problem komiwojażera
Zajęcia 6: dokończenie GoL (jeśli wysłało się kod po zajęciach)
Zajęcia 7: gra z interfejsem graficznym
Zajęcia 8: algorytm k-means
Zajęcia 9: kalkulator w PyQT
Zajęcia 10: dokończony odtwarzacz
Zajęcia 11: program budujący drzewo i sprawdzający tautologiczność
Zajęcia 12: dokończenie gry – skakanie i kolizje (jeśli wysłało się kod po zajęciach)
Zajęcia 13: dokończenie gry – zbieranie elementów z planszy, walka z napotkanymi wrogami