Programowanie

Oceny i obecność

Rozkład zajęć oraz prezentacji do zajęć

Spis zajęć:

zajęcia 1: Wprowadzenie

zajęcia 2: Instrukcje warunkowe

zajęcia 3: projekt – instrukcje warunkowe

zajęcia 4: Pętle

zajęcia 5: projekt – pętle

zajęcia 6: Liczby pseudolosowe i pomiar czasu

zajęcia 7: projekt – liczby pseudolosowe

zajęcia 8: projekt – pomiar czasu

zajęcia 9: Typy tablicowe: listy

zajęcia 10: Typy tablicowe: listy (prezentacja ta sama)

zajęcia 11: projekt – listy

zajęcia 12: Typy tablicowe: krotki i słowniki

zajecia 13: projekt – krotki i słowniki

zajęcia 14: funkcje cz. 1

zajęcia 15: projekt funkcje cz. 1

zajęcia 16: funkcje cz. 2

zajęcia 17: projekt funkcje cz. 2

zajęcia 18: operacje na plikach

zajęcia 19: projekt – operacje na plikach

zajęcia 20: klasy

zajęcia 21: projekt – klasy

zajęcia 22: GUI cz. 1

zajęcia 23: projekt – GUI cz.1

zajęcia 24: GUI cz. 2

zajęcia 25: projekt – GUI cz.2

zajęcia 26:

zajęcia 27:

Reklamy