Zasady zaliczenia

Zasady zaliczenia:
– dopuszczalne 4 nieobecności
– minimum 60% punktów ze wszystkich możliwych do zdobycia
– na koniec semestru (na ostatnich zajęciach) możemy napisać projekty, na których nas nie było (pod warunkiem posiadania zwolnienia lekarskiego)
– NIE ma możliwości poprawiania projektów

0% – 59% ndst
60% – 67% dst
68% – 75% dst+
76% – 83% db
84% – 91% db+
92% – 100% bdb

Punktacja za kolejne projekty:

1, 2 projekt – 1 pkt
3, 4 projekt – 2 pkt
5, 6 projekt – 3 pkt
7, 8 projekt – 4 pkt
9, 10 projekt – 5 pkt
11, 12 projekt – 6 pkt
13, 14 projekt – 7 pkt

Reklamy