Zasady zaliczenia

Zasady zaliczenia:
– dopuszczalne są 4 nieusprawiedliwione nieobecności,
– zdobycie minimum 60% punktów ze wszystkich możliwych do zdobycia z małych projektów i oddanie dużego projektu,
– NIE ma możliwości poprawiania projektów,
– w przypadku nieobecności można napisać projekt, na którym się nie było, pod warunkiem dostarczenia zwolnienia lekarskiego na następne zajęcia, na których jest się obecnym. „Odróbki” przewidziane są na przedostatnie zajęcia w semestrze.

Niezaliczenie „Programowania” uniemożliwia uczęszczanie na „Komunikację Człowiek-Komputer” w przyszłym semestrze.

Ocena obliczana jest następująco:

ocena=100*(X/20)

gdzie:
X> 12 (suma punktów z małych projektów)

0 – 59 ndst
60 – 66 dst
67 – 74 dst+
75 – 82 db
83 – 89 db+
90 – 100 bdb

Punktacja za „małe” projekty:

1 projekt – 1 pkt
2 projekt – 1 pkt
3 projekt – 1 pkt
4 projekt – 3 pkt
5 projekt – 2 pkt
6 projekt – 5 pkt
7 projekt – 3 pkt
8 projekt – 2 pkt
9 projekt – 2 pkt

Punktacja za „duży” projekt:

na ZALICZENIE (czyli każda osoba, która chce zaliczyć przedmiot musi oddać „duży” projekt).