Laboratorium: Analiza sygnałów EEG

UWAGA!!!
proszę:
– W tytule maila napisać tylko [AEEG],
– o jakąkolwiek treść maila (żeby nie trafiało do spamu),
– plik w formacie pdf, opisany jedynie nazwiskiem.

Obecności i punktacja

Temat pierwszy:
Pandas
Zadania Pandas
Zestawy danych:
WHO
names

Temat drugi:
matplotlib
Zadania matplotlib

Zestawy danych:
kursy

Temat trzeci:
Podstawy analizy sygnałów
Zadania z podstaw analizy sygnałów
Plik z dodatkami

Temat czwarty:
EKG

Temat piąty:
Pomiar głowy

Zadanie domowe: Alfa

Temat szósty:
Bodziec

Temat siódmy:
Praca ze znacznikami

Terminy: dla grupy wtorkowej do 23.59 1.12.17, dla środowej 23.59 1.12.17.

Temat ósmy:
P300

Terminy: dla grupy wtorkowej do 23.59 5.12.17, dla środowej 23.59 6.12.17.

Temat dziewiąty:
zbior danych

Projekt
plik z bodźcem

Badamy 5 osób. Każda z grup prezentuje 4 różne bodźce, każdy 5 razy po 5 sekund: następujący sposób: 5 sekund przerwy, 5 sekund bodźca. Łącznie 200 sekund eksperymentu.
Wszystkie wystąpienia bodźca uśredniamy, tak jak było to w przypadku P300. Po uśrednieniu wyświetlamy wynik FFT i sprawdzamy wartość wartość odpowiedzi, którą wpisujemy do tabeli. W tabeli wyznaczamy średnią dla wszystkich osób. Sprawdzamy także istotność wyników.

Reklamy