Zasady zaliczenia

Zasady zaliczenia:
– minimum 80% (dopuszczalne 6 nieobecności)
– minimum 60% punktów ze wszystkich możliwych do zdobycia
– na koniec semestru piszemy projekty, na których nas nie było (pod warunkiem posiadania zwolnienia lekarskiego)
– NIE ma możliwości poprawiania projektów

0% – 59% ndst
60% – 67% dst
68% – 75% dst+
76% – 83% db
84% – 91% db+
92% – 100% bdb

Reklamy